https://religiousopinions.com
Slider Image

Suglasnici Gurmukhi abecede (35 Akhar) Ilustrirani

Gurmukhijevo pismo Gurbani has 35 akhar, ili konsonanti, identično pundžijskom slikaru abecede koja uključuje tri držača samoglasnika i 32 suglasnika. Svaki znak predstavlja fonetski zvuk. Abecedni red Gurmukhi pisma potpuno je različit od engleske abecede. Gurmukhi akhar temelji se na grupiranju koje imaju određene sličnosti i raspoređen je u gridu od pet vodoravnih i sedam vertikalnih redaka sa specifičnim izgovornim svojstvima (to nije prikazano ovdje). Svako slovo ima kombinaciju karakteristika ovisno o svom vodoravnom i okomitom položaju. Neka se slova izgovaraju jezikom koji dodiruje stražnju stranu gornjih zuba ili se uvijena leđa dodiruju samo iza grebena na krovu usta. Pisma se mogu izgovarati s dahom zraka ili zahtijevati zadržavanje zraka. Neki znakovi imaju nazalni zvuk.

Stihovi Gurbanija imaju duhovni značaj u sikhskom pismu i sadrže metaforičke odlomke u kojima su prikazana različita Gurmukhi slova. Fonetski pravopisi slova u prijevodima se razlikuju.

01 od 36

Vodič izgovora Gurmukhi Oorraa

Punjabi Akhar Oorraa od Gurbanija Značaj u Sikhskom pismu Oorraa Gurmukhi nositelj samoglasnika. Fotografija [S Khalsa]

Oorraa je prvi od tri nositelja samoglasnika koji se pojavljuju u Gurmukhi pismu iz Gurbani i identičan je nositeljima samoglasnika Punjabijske abecede (akhar).

Oorraa se izgovara s jednakim naglaskom na oba sloga i zvuči poput jaja-sirova. Oorraa se koristi na početku riječi gdje je prvi zvuk samoglasnika ili bilo koje riječi gdje samoglasniku ne prethodi suglasnik kao u slučaju zvuka dvostrukog samoglasnika i njemu su dodijeljeni specifični samoglasni zvukovi pravopis Oorraa je fonetski pa se može pojaviti i kao Oorhaa . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Oorrae u Sikhskom pismu

Sikhsko pismo uključuje akrostični oblik pjesničkog stiha koji je prvi guru Nanak Dev napisao kao mladić kad mu je u školi dao zadatak da napiše abecedu. Njegov učitelj izrazio je zaprepašćenje kad je dijete Nanak Dev napisalo:

" Oorrai oupmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa ||

OORRAA: Pjevajte hvaleći onom čije se granice ne mogu otkriti. "SGGS || 432

02 od 36

Vodič izgovora Gurmukhi Airraa

Punjabi Akhar Airraa Gurbani Značaj u Sikhskom pismu Airraa Gurmukhi nositelj samoglasnika. Fotografija [S Khalsa]

Airraa je drugi od tri nositelja samoglasnika koji se pojavljuju u pismu Gurmukhi iz Gurbani i identičan je nositeljima samoglasnika abecede punđabijskog slikara.


Airraa se izgovara s naglaskom na drugom slogu i zvuči kao era ili err-raw. Airraa se koristi na početku riječi gdje je prvi zvuk samoglasnika ili bilo koje riječi gdje samoglasniku ne prethodi suglasnik kao u slučaju zvuka dvostrukog samoglasnika i njemu su dodijeljeni specifični samoglasni zvukovi. pravopis Airraa je fonetski i može se pojaviti kao Airhaa . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Airraa u Sikhskom pismu

Sikhsko pismo uključuje akrostični oblik pjesničkog stiha koji je kao mladić napisao Guru Nanak Dev, učenjak kad mu je u školi dao zadatak zadati pisanje abecede. Njegov učitelj izrazio je zaprepašćenje kad je dijete Nanak Dev napisalo:

" Aa-i-rrai aap karae jin chhoddee jo kichh karnaa su kar rehi-aa ||
AIRRA: On je sam stvorio svijet, što god se mora učiniti, on i dalje radi. "SGGS || 434

03 od 36

Vodič izgovora Gurmukhi Eerree

Punjabi Akhar Eerree Gurbani Značaj u Sikhskom pismu Eerree Gurmukhi nositelj samoglasnika. Fotografija [S Khalsa]

Eerree je treća od tri nositelja samoglasnika koja se pojavljuju u Gurmukhi pismu od Gurbani i identična je nositeljima samoglasnika abecede Punjabijskog slikara.

Eerree se izgovara s naglaskom na drugom slogu i zvuči kao era ili err-raw. Eerree se upotrebljava na početku riječi gdje je prvi zvuk samoglasnika ili bilo koje riječi gdje samoglasniku ne prethodi suglasnik kao u slučaju dvostrukog samoglasnika i njemu su dodijeljeni određeni zvukovi samoglasnika pravopis Eerree je fonetski, a može se pojaviti i kao Eerhee ili Iri . Pravopisi se mogu malo razlikovati i u izvornom Gurmukhiju, kao i u romaniziranim i engleskim prijevodima Gurbanija.

Značaj Eerree u Sikhskom pismu

Prvi Guru Nanak zadivio je učitelja svojim duhovnim uvidima kada mu je u školi dao zadatak pisanja abecede:

" Eevrree aad purakh hai daataa aapae sachaa so-ee ||

EEVRREE: Primarni Gospodar je darovatelj, on je samo istina. "SGGS || 432

04 od 36

S - Vodič izgovora Gurmukhi Sassa

Pandžabi Akhar Sassa od Gurbanija Značaj u Sikhskom pismu Gurmukhi scenarij Sassaa. Fotografija [S Khalsa]

Sassa je jedan od 35 suglasnika Gurmukhijevog pisma iz Gurbani i identičan je Punjabijevoj abecedi. Suglasnici Gurmukhija su poznati kao 35 Akhar.

Sassa ima zvuk S i izgovara se s naglaskom na drugom slogu poput sa-saw. Romanizirani pravopis Sassa fonetski je i može se pojaviti i kao napisan kao Sassaa . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Sasse u Sikhskom pismu

Sikhsko pismo uključuje nekoliko akrostičnih oblika pjesničkih stihova koje su napisali autori Gurua Granth Sahib:

" Sasai soe sristt jin saajee sabhnaa saahib aek bha-i-aa ||
SASSA: Tko je stvorio svijet, od svih je Gospodar Jedini Gospodin. Prvi Guru Nanak Dev SGGS || 432

" Sasai sabh jag sehaj oupaa-i-aa teen bhavan ik jotee ||
SASSA: Čitav svemir stvorio je s lakoćom osvjetljavajući tri kraljevstva jednim svjetlom. "Prvi Guru Nanak SGGS || 930

Ostali akrostični stihovi s Sašom u Gurbani uključuju autore:

Peti guru Arjan Dev:

" Sasaa saran parae ab haarae ||
SASSA: Tvoje svetište, sada sam ušao o Gospodine. "SGGS || 260

"Sasaa siaanap chhaadd iaanaa ||
SASSA: Prepustite se svojoj pametnosti, neznani budalo. "Guru Arjan Dev SGGS || 260

Bhagat Kabir:

" Sasaa tako neekaa kar sodhahu ||
SASSA: Disciplinirati um uzvišenim savršenstvom. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Sasaa so seh saej savaarai ||
SASSA: Krevet nevjeste duša ukrašen je prisutnošću njenog Gospodara muža. "Bhagat Kabir SGGS || 342

Treći guru Amar Das:

" Sasai sanjam ga-i-ou moorrae aek daan tudh kuthaa-e la-i-aa ||
SASSA: Izgubili ste samodisciplinu, budalo, i prihvatili ste ponude pod lažnim izgovorom. " SGGS || 345

05 od 36

H - Vodič izgovora Gurmukhi Haahaa

Pandžabi Akhar Haahaa Značenje u sikhskom pismu Gurmukhi skripta Haahaa. Fotografija [S Khalsa]

Haahaa je suglasnik Gurmukhi akhar pisma Guru Granth Sahib i gotovo je identičan pundžabijskoj slikarici.

Haahaa predstavlja zvuk H kao i u ha-ha s jednakim naglaskom se daje oba sloga i izgovara se tako da se, kada se izgovara, osjeća dah zraka kada se ruka drži ispred usana. Romanizirani pravopis Haahaa fonetski je, a može se pojaviti i kao Haha . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornim Gurmukhi, kao i romanizirani i Engleski prijevodi Gurbanija.

Značaj Sikhskog pisma

Sikhsko pismo uključuje pjesničke stihove u kojima su prikazani Haahaa koji je napisao Prvi Guru Nanak Dev kao student kada mu je dodijeljeno pisanje abecede. Njegov učitelj izrazio je zaprepašćenje kad je dijete Nanak Dev napisalo:

" Haahai hor na koee daataa jeea oupaae jin rijak deeaa ||
HAHA: Ne postoji drugi Davalac osim On koji je stvorio stvorenja, hrani ih. "SGGS || 435

Ostale pjesničke kompozicije autora Gurbanija s Haahaom uključuju:

" Haahaa hot hoe nehee jaanaa ||
HAHA: On postoji, ali se ne zna da postoji. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Haahai har kathaa boojh toon moorrae taa sadhaa sukh hoee ||
HAHA: Shvati božanski diskurs O budalo, tek tada ćeš postići vječni mir. " Tehri Guru Amar Das SGGS || 435

06 od 36

Gurmukhi abeceda Kakaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Pandžabi Akhar Kakaa od Gurbanija Značaj u Sikhskom pismu Gurmukhi scenarij Kakaa. Fotografija [S Khalsa]

Kakaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

K - Vodič izgovora Gurmukhi Kakaa

Kakaa je suglasnik pisma Gurmukhi i gotovo je identičan alfabetu punđabijskog slikara.

Kakaa se izgovara kao cka ckaaw (caw), s naglaskom na drugom slogu. Ne bi trebalo biti ispuha zraka kada se ruka drži ispred usana. Romanizirani pravopis Kakaa fonetski je, a može se pojaviti i kao Kakka . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Kakaa u Sikhskom pismu

Sikhsko pismo uključuje akrostični oblik pjesničkih stihova u izborima širom Guru Granth Sahib.

Prvi Guru Nanak Dev, iznenadio je svoje instruktore kada je kao dječak u školi dao domaću zadaću pisanja abecede, dijete je odgovorilo duhovnim akrostijem:

" Kakai kes punddar jab hoo-ae vin saaboonai oujaliaa ||
KAKKA: Kad kosa postane bijela, tada bez pranja sjaji. "SGGS || 432

Ostali akrostični stihovi s Kakaom u Gurbani uključuju:

" Kakaa kaaran karataa so-oo ||
KAKKA: On je uzrok, stvaranje i Stvoritelj. "SGGS || 253 Peti Guru Arjan Dev

" Kakaa kiran kamal meh paavaa ||
KAKKA: Svjetlo božanskog znanja svojim zrakama osvjetljava lotos srca. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Kakai kaam krodh bharami-o-hu moorrae mamtaa laagae tud har visar-i-aa ||
KAKKA: Požuda i gnjev zalutali ste, budalo zaručeno svjetovnom ljubavlju, zaboravili ste Gospoda. "SSGS || 435 Treći guru Amar Das

07 od 36

Gurmukhi abeceda Khakhaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Pandžabi Akhar Khakhaa Značaj u Sikhskom pismu Gurmukhi Skripta Khakhaa. Fotografija [S Khalsa]

Khakhaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

KH - Vodič izgovora Gurmukhi Khakhaa

Khakhaa je suglasnik Gurmukhi pisma iz Gurbanija i identičan je Punjabijevoj abecedi.

Khakhaa ima zvuk Kh i izgovara se kao ka-kaaw (caw), s naglaskom na drugom slogu. Trebalo bi doći do ispuha zraka kada se ruka drži ispred usana. Romanizirani pravopis Khakhae fonetski je i može se pojaviti kao Khakha . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Khakhaa u Sikhskom pismu

Sikhsko pismo uključuje akrostični oblik pjesničkog stiha koji sadrži Khakhaa iz Gurmukhi abecede i pojavljuje se u raznim izborima širom Guru Granth Sahib.

Guru Nanak, prvi sikhski guru iznenadio je svoje instruktore kada je kao mladić u školi dao domaću zadaću pisanja abecede, dijete je odgovorilo duhovnim akrostijem:

" Khakhai khundhkaar saah aalam kar khareed jin kharach deeaa ||
KHAKHA: Svjetski nadmoćni tvorac daha i vremena izvlači prihod iz nečijeg postojanja. "SGGS || 432

Ostali akrostični stihovi u Gurbaniju uključuju nekoliko autora Gurua Granth Sahiba:

Poetske skladbe u pohvale Svemogućem Petog Gurua Arjuna Dev

" Khakhaa khoonaa kachh nehee tis sanmrath kai paa-eh ||
KHAKHA: Svemogućem Gospodaru ništa ne nedostaje. "SGGS || 253

" Khakhaa kharaa saraahou taahoo ||
KHAKHA: Istinski ga hvali. "SGGS | 260

Pjesnički uvidi duši Bhagata Kabira

" Khakhaa i-ahai khorr čovjek aavaa ||
KHAKHA: Duša ulazi u tjelesnu pećinu. "SGGS || 340

" khakhaa khoj parai jo koee ||
KHAKHA: Rijetki koji ga traže traže. "SGGS || 342

" Khakhaa khirat khapat ga-e kaetae ||
KHAKHA: Mnogi su izgubili i upropastili svoje živote. "SGGS || 342

08 od 36

Gurmukhi abeceda Gagaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Pandžabi Akhar Gagaa Značenje u sikhskom pismu Gurmukhi skripta Gagaa. Fotografija [S Khalsa]

Gagaa je suglasnik abecede Gurmukhi akhar.

G - Vodič izgovora Gurmukhi Gagaa

Gagaa je suglasnik Gurmukhi akhar pisma iz Gurbani i identičan je abecedi punđabijskog slikara.

Gagaa se izgovara kao ga-gaw, s naglaskom na drugom slogu. Ne bi trebalo biti ispuha zraka kada se ruka drži ispred usana. Romanizirani pravopis Gagae fonetski je i može se pojaviti kao Gagga . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Gagaa u Sikhskom pismu

Sikhsko pismo uključuje akrostični oblik poetskog stiha i pojavljuje se kroz cijeli Guru Granth Sahib sa značajnim duhovnim uvidima u kojima se nalaze Gagaa Gurmukhi abecede .

Guru Nanak, prvi od sikhu gurua, zaprepastio je svoje instruktore kada je kao mladić u školi dao domaću zadaću pisanja abecede, dijete je odgovorilo duhovnim akrostijem:

" Gagai goe gaae jin chhoddee galee gobid garab bha-iiaa ||
GAGGA: Tko se odrekne pjevanja pjesama Univerzalnog Gospoda, postaje arogantan u govoru. "SGGS || 432

Ostali akrostični stihovi na Gurbaniju uključuju:

Peti guru Arjun Dev hvali učinke meditacije:

" Gagaa gobid pištolj ravhou saas saas jap neet ||
GAGGA: Izgovarajte slavne pohvale Svjetskog Učitelja, svaki udah meditirajući o Njemu uvijek. "SGGS || 254

Bhagat Kabir stih opisuje prosvjetljujućeg Gurua:

" Gagaa gur kae bachan pachhaanaa ||
GAGGA: Shvatite kako je prosvjetitelj rekao upute, "SGGS || 340

Treći Guru Amar Das razmišlja o neizmjernosti univerzalnog Gospodara.

" Gagai gobid chit kar moorrae galee kinai na paa-i-aa ||
Gagga: Pomislite na Univerzalnog Gospodina O budalo, pukim pričanjem niko ga nikada nije dostigao. "SGGS || 434

09 od 36

Gurmukhi abeceda Ghaghaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Pandžabi Akhar Ghaghaa Značenje u sikhskom pismu Gurmukhi skripti Ghaaghaa. Fotografija [S Khalsa]

Ghaghaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

GH - Gurmukhi Ghaghaa izgovor vodič

Ghaghaa je suglasnik Gurmukhi akhar pisma koja je vrlo slična abecedi punđabijskog slikara.

Ghaghaa se izgovara kao gha ghaaw, s naglaskom na drugom slogu. Trebalo bi doći do ispuha zraka kada se ruka drži ispred usana. Romanizirani pravopis Ghaghaa fonetski je i može se pojaviti kao Ghagha . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Ghaghaa u Sikhskom pismu

Sikhsko pismo uključuje stihove koji sadrže Ghaghaa od Gurmukhi abecede raznih autora Gurbanija i pojavljuje se kroz čitav Guru Granth Sahib.

Guru Nanak, prvi guru Sikha, iznenadio je svoje instruktore kad su mu u školi dali zadatak pisanja abecede, dijete je odgovorilo duhovnim akrostijem:

" Ghaghai ghaal saevak jae ghaalai sabad guroo kai laag rehai ||
Obavljajući službu polaznika čak i tijekom služenja božanskim hvalospjevima prosvijetljenika u prilogu ostaje. "SGGS || 432

Ostali značajni pjesnički stihovi autora Gurua Grantha Sahib-a u kojem je G Ghaghaa uključuju:

Peti Guru Arjan Dev naglašava da postoji samo Bog.

" Ghaghaa ghaalhou maneh eh bin har doosar naa-he ||
GHAGHA: Stavi to na pamet, da nema drugog osim Gospodina. "SGGS || 254

Bhagat Kabir govori gdje se nalazi božansko.

" Ghaghaa ghatt ghatt nimasai soee ||
GHAGHA: U svakom srcu boravi. "SGGS || 340

Treći Guru Amar Das daje uvid da, koliko god duša tragala, ne prepoznaje prave darove i blagoslove.

" Ghaghai ghar ghar fireh toon moorrae dadai daan na tudh la-i-aa || 9 ||
GHAGHA: Od vrata do vrata moliš O budalo. Tata: Ali blagoslov koji prihvaćaš ne. "SGGS || 423

10 od 36

Gurmukhi abeceda Ngangaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Pandžabi Akhar Ngangaa Značaj u sikhskom pismu Gurmukhi skripta Ngangaa. Fotografija [S Khalsa]

Ngangaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

NG - Vodič izgovora Gurmukhi Ngangaa

Ngangaa je konsonant Gurmukhi akhar pisma Gurbanija i identičan je abecedi punđabijskog slikara.

Ngangaa ima zvuk NG i izgovara se s naglaskom na drugom slogu. Romanizirani pravopis Ngangaa fonetski je, a može se pojaviti i kao Nganga ili Nganngaa . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Ngangaa u Sikhskom pismu

Sikh pismo u cijelom Guru Granth Sahib uključuje abecedne akrostične skladbe u obliku pjesničkih stihova koji sadrže uvide duhovnoga značaja.

Guru Nanak Dev kao dječak zaprepastio je svog tutora kad su ga uputili da piše abecedu, a on je akrostično odgovorio na temu duhovnog učenjaka:

" Ngan-ngai ngiaan boojhai jae koee parriaa panddit soee ||
NGANGA: Onaj tko razumije duhovno znanje postaje vjerski učenjak. "SGGS || 432

Ostali značajni akrostični stihovi s Ngangaa autorima Gurbani banija uključuju:

Peti guru Arjund Dev u tim se crtama eksplicira o učenjacima duhovne mudrosti i zamki materijalnog svijeta.

" Ngan-ngaa ngiaan nehee mukh baato ||
NGANGA: Božanska mudrost se ne dobija samo usmenom predajom. "Guru Arjun SGGS || 251

" Ngan-ngaa khatt saastra hoe ngiaataa ||
NGANGA: Jedna je možda učenjak šest škola filozofije. "Guru Arjun SGGS || 253

" Ngan-ngaa ngraasai kaal teh jo saakat prabh keen ||
NGANGA: Smrt hvata onoga koga je Bog odredio za štovatelja materijalnog svijeta. "SGGS || 2534

Bhagat Kabir u svom stihu savjetuje nepobitnu mudrost:

" Ngan-ngaa nigreh anaehu kar nirvaaro sandaeh ||
NGANGA: Zaposlite se obuzdavanjem, volite božansko i odbacite sumnju. "SGGS || 340

11 od 36

Gurmukhi abeceda Chachaa Gurbani ilustriran izgovaranjem

Pandžabi Akhar Chachaa Značenje u sikhskom pismu Gurmukhi Skripta Chachaa. Fotografija [S Khalsa]

Chachaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

Ch - Vodič izgovora Gurmukhi Chachaa

Chachaa je konsonant Gurmukhi akhar pisma iz Gurbanija koji je identičan alfabetu punđabijskog slikara.

Chachaa je simbol za CH i izgovara se jezikom odmah iza gornjih zuba poput ch u svrbežu s naglaskom na drugom slogu. Chachaa je fonetska, a može se pojaviti i kao Chacha . Pravopisi Phonetci-a mogu se malo razlikovati u izvornoj Gurmukhi gramatici, kao i romaniziranim i engleskim prijevodima Gurbanija.

Značaj Chachaa u Sikhskom pismu

Kroz Sveto pismo Guru Granth Sahib akrostični oblik pjesničkog stiha objašnjava duhovno značenje Gurmukhi abecede.

Prvi Guru Nanak Dev zadivio je svoje vjeroučitelje kada je kao mladić dobio zadatak da piše abecedu, dijete je odgovorilo duhovnim akrostijem na temu vedskih tekstova:

" Chachai chaar ved jin saajae chaarae khaanee chaar jugaa ||
CHACHA: On je stvaralački izvor četiri vedska pisma, četiri metode reprodukcije i četiri vijeka. "SGGS || 432

" Bas jal nit na vasat alee-al maer * cha-chaa * gun rae ||
(O glupa žaba) prebivaš ikad u vodi (gdje cvjeta ljiljan), ali pčela koja ne prebiva tamo * gladi - opijena je mirisom (ljiljana) izdaleka. "SGGS || 990

Ostali značajni alfbetski stihovi koji sadrže Chachaa raznih autora Gurua Granth Sahiba uključuju:

Peti Guru Arjun Dev u svom stihu opisuje svoj odnos prema božanskom.

" Chachaa charan kamal gur laagaa ||
CHACHA: Na stopala lotosa prosvjetitelja sam privržen. "SGGS || 254

Bhagat Kabir čija poezija opisuje božansku umjetnost.

" Chachaa rachit chitra hai bhaaree ||
CHACHA: Naslikao je sjajni portret koji je svijet. "SGGS || 340

12 od 36

Gurmukhi abeceda Chhachhaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Punjabi Akhar Chhachhaa Značaj u Sikhskom pismu Gurmukhi Skripta Chhachhaa. Fotografija [S Khalsa]

Chhachhaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

CHH (SH) - Vodič izgovora Gurmukhi Chhachhaa

Chhachhaa je suglasnik abecede Gurmukhi akhar od Gurbani i identičan je pundžabijskom slikaru abecede.

Chhachhaa ima zvuk C u oceanu i izgovara se s naglaskom na drugom slogu. Romanizirani pravopis Chhachhaa fonetski je i može se pojaviti kao Chhachha ili Shhassha i Shhasshaa . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Chhachhaa u Sikhskom pismu

U cijelom se pismu Guru Granth Sahib mogu naći pjesnički stihovi koji sadrže duhovni značaj Gurmukhijeve abecede akhar Chhachhaa :

Guru Nanak prvi od sikhskih gurua, zaprepastio je svoje instruktore abecednim akrostijem na spiralnom neznanju:

" Chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tera keeaa bharam hoaa ||
CHHACHHA: Rasprostranjenost duhovnog neznanja je unutar svih koji sumnjaju u tvoje postupanje. "SGGS || 433

Ostali abecedni akrosti u Gurbaniju uključuju stihove raznih autora Gurua Granth Sahiba:

Peti guru Arjun Dev prepričava idealnu poniznost duše u svojim akrostičnim stihovima:

" Chhashhaa Chhoharae daas tumaarae ||
CHHACHHA: Ovo dijete je tvoj sluga. "SGGS || 254

" Chhachhaa chhaar hot tere santaa ||
CHHACHHA: Mogu li biti prah ispod tvojih svetaca. "SGGS || 254

Bhagat Kabir svojim stihom razmišlja o prisutnosti Boga:

" Chhashhaa ihai chhatrapat paasaa ||
CHHACHHA: Prisutan je časni Gospodar Učitelj. "SGGS || 340

" Chhachhai chheejeh ahnis moorrae kio chhootteh jam paakarri-aa || 2 ||

Treći guru Amar Das u svom stihu dovodi u pitanje vrijedi riječi:

CHHACHHA: Nosiš se noću i danju, budalo, kako ćeš naći da se puštanje drži brzo u krpama smrti? "|| 2 || SGGS || 434

13 od 36

Gurmukhi abeceda Jajaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Punjabi Akhar Jajaa Značaj u Sikhskom pismu Gurmukhi Skripta Jajaa. Fotografija [S Khalsa]

Jajaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

J - Vodič izgovora Gurmukhi Jajaa

Jajaa je suglasnik Gurmukhi akhar skripte od 35 znakova Gurbanija koji je identičan abecedi punđabijskog slikara.

Jajaa ima zvuk J i izgovara se s naglaskom na drugom slogu poput ja-čeljusti. Romanizirani pravopis Jajaa fonetski je i može se pojaviti kao Jajja . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i fonetirani romanizirani i engleski prijevod Gurbanija.

Značaj Jajae u Sikhskom pismu

Sikhski spis Guru Granth Sahib uključuje akrostični oblik poetskog stiha koji je prvi Prvi Guru Nanak Dev napisao kao mladi student kad je dobio upute da napiše abecedu:

" Jajai jaan mangat jan jaachai lakh chouraaseeh bheekh bhaviaa ||
JAJJA: Ovo ponizno biće moli za mudrost progutajući prosjačenje kroz osamdeset četiri lakta (8, 4 milijuna) postojanja. "SGGS || 433

Ostali akrostični stihovi na Gurbaniju uključuju stihove duhovnog značaja u kojima je Jajaa nekoliko drugih autora Guru Granth Sahib uključujući:

" Jajaa jaanai ho kashh hooaa ||
JAJJA: Čovjek u središtu Ega vjeruje da je postao nešto. "SGGS || 255 Peti Guru Arjan Dev

" Jajaa jo tan jeevat jaraavai ||
JAJJA: Tko izgori tijelo dok je još živ. "SGGS || 340, Bhagat Kabir

" Jajai joh hir la-ee teree moorrae ant gaiaa pachhutaavehgaa ||

JAJJA: Oduzeta ti je božanska svjetlost O budalo, pokajući se na kraju, sa žaljenjem ćeš otići. "SGGS || 434, gurua trećeg guma Amar Das

14 od 36

Gurmukhi abeceda Jhajhaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Pandžabi Akhar Jhajhaa Značaj u Sikhskom pismu Gurmukhi Skripta Jhajhaa. Fotografija [S Khalsa]

Jhajhaa suglasnik je Gurmukhi abecede.

Jh - Vodič izgovora Gurmukhi Jhajhaa

Jhajhaa je suglasnik pisma Gurmukhi i identičan je Punjabi abecedi.

Jhajhaa ima zvuk Jh sličan J kao u Jacquesu, Zs kao u Zsa Zsa, ili X kao u Xeniji i izgovara se kao Jh-jhaaw ili Zsa-Zsaa, s naglaskom na drugi slog. Trebalo bi doći do ispuha zraka kada se ruka drži ispred usana. Romanizirani pravopis Jhajhaa fonetski je i može se pojaviti kao Jhajha . Pravopisi se mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Jhajhaain Sikh Pisma

Sikhsko pismo uključuje akrostični oblik poetskog stiha koji sadrži Jhajhaa iz Gurmukhi abecede i pojavljuje se kroz čitav Guru Granth Sahib.

Kao mladi student Guru Nanak Dev ji napisao je duhovno orijentirani stih potvrđujući božansku prirodu Božanskog:

" Jhajhai jhoor marhu kiaa praanee jo kichh daennaa so dae rehiaa ||
JHAJHA: O smrtniče, zašto umireš od tjeskobe? Što god Gospodin da, On daje neprestano. "SGGS || 433

Akrostični stihovi Gurbanija drugih autora Gurua Granth Sahiba uključuju:

" Jhajhaa jhooran mittai tumaaro ||
JHAJHA: Tvoje će tuge završiti. " SGGS || 255 Guru Arjan Dev

" Jhajhaa ourajh surajh nehee jaanaa ||
JHAJHA: Zapleli ste se u svijet i ne znate kako se rastaviti. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jhajhai kadhae no jhooreh moorrae satgur kaa oupadaes sun toon vikhaa ||
JHAJHA: Možda ti se nikad neće trebati pokajati, budalo, da si ijedan trenutak slušao upute Istinskog prosvjetitelja. " SGGS || 435 Guru Amar Das

15 od 36

Gurmukhi abeceda Njanjaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Pandžabi Akhar Njanjaa Značenje u sikhskom pismu Gurmukhi skripta Njanjaa. Fotografija [S Khalsa]

Njanjaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

Nj - Vodič izgovora Gurmukhi Njanjaa

Njanjaa je suglasnik Gurmukhi pisma koji je identičan pundžabijskoj abecedi.

Kaže se Njanjaa jezikom pritisnutim na krov usta iza gornjih zuba s naglaskom na drugom slogu. Njanjaa je fonetska, Nj se također može pisati kao Ny ili čak Ni i izgovara se poput Enya, luk ili Kalifornija, a ne uživajte ili motor. Njanjaa se može pojaviti i kao Nyanya, jer se pravopisi malo razlikuju u izvornim Gurmukhi tekstovima, kao i u romaniziranim i engleskim prijevodima Gurbanija.

Značaj Njanjaa u Sikhskom pismu

Sikhsko pismo uključuje akrostične oblike pjesničkih stihova koji sadrže Njanjaa .

Pokazujući duhovni uvid dok je još bio dječak, Guru Nanak Dev prvi od sikhskih gurua napisao je:

" Njannjai nadar karae jaa daekhaa doojaa koee naahee ||
Predajući viziji njegova gracioznog pogleda, ne vidim nikog drugog pored njega. "SGGS || 433

Ostale značajne akrostične šare Gurbanija uz Njanjaa uključuju:

" Njannjaa njaanhu drirr sehee binas jaat eh hae-et ||
NYANYA: Znajte kao savršeno ispravno da će se ovozemaljska ljubav završiti. "Peti Guru Arjun Dev SGGS || 255

" Njannjaa nikatt ju ghatt rehio vrata kehaa taj jaa-e ||
NYANYA: On prebiva iz vašeg srca, zašto ići daleko da ga tražite? "SGGS || 340 Bhagat Kabir

16 od 36

Gurmukhi scenarij Tainkaa od Gurbanija ilustriran izgovaranjem

Punjabi Akhar Tainkaa iz Gurbanija Ilustrirao Gurmukhi scenarij Tainkaa. Fotografija [S Khalsa]

Tainkaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

TT - Vodič izgovora Gurmukhi Tainka

Tainkaa je suglasnik Gurmukhi pisma koji je identičan pundžabijskoj abecedi.

Tainkaa zvuči kao tenk-aw, predstavlja tvrdu T-u kao kod vuče, može biti predstavljena dvostrukom TT i izgovarana jezikom zavijenim natrag kako bi dodirnuo krov usta. Romanizirani pravopis Tainkaa fonetski je, a može se pojaviti i kao Tanka, Tatta ili Ttatta, jer se pravopisi mogu malo razlikovati u originalnim Gurmukhi tekstovima, kao i u romaniziranim i engleskim prijevodima Gurbanija.

Značaj Tainke u Sikhskom pismu

Sikhsko pismo uključuje duhovne uvide koji su u obliku akrostičnih pjesama napisali prvi Guru Nanak kao student:

Ttattai ttanch karuh kiaa praannee gharree ke mueht ke ootth chalnaa ||
TATTA: Zašto prakticirate licemjerje O Mortal? U trenu ćete ustati i u trenu odstupiti. "SGGS || 433

Drugi sveti akrostični stih koji sadrži Tatta uključuje Bhagata Kabira:

" Ttattaa bikatt ghaatt ghatt maahee ||
TATTA: Težak put do Boga leži putem srca i uma unutar njega. "SGGS || 341

17 od 36

Gurmukhi scenarij Tthatthhaa od Gurbanija ilustriran izgovaranjem

Pandžabi Akhar Tthatthhaa Značenje u sikurskom pismu Gurmukhi skripta TThatthaa. Fotografija [S Khalsa]

Thatthhaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

TTH - Vodič izgovora Gurmukhi Tthatthaa

Tthatthaa je suglasnik Gurmukhi akhar što je identično abecedi punđabijskog slikara.

Tthatthaa ima zvuk Th i izgovara se kao tha-thaa s naglaskom na drugom slogu. Jezik je zavijen natrag da bi dodirnuo krov usta i tamo bi se trebao naduvati zrak kada se ruka drži ispred usana. Romanizirani pravopis Tthatthaa fonetski je i može se pojaviti pravopisno kao Tthattha, Thhathaa ili druge varijacije. Izvorni fonetski pravopisi Gurmukhija mogu se vrlo razlikovati, kao i romanizirani i engleski prevodi Gurbanija.

Značaj Thatthaa u Sikhskom pismu

Akrostični oblici duhovno značajnih pjesničkih stihova koji sadrže konsonante abecede Gurmukhi pojavljuju se u cijelom pismu Gurua Granth Sahib. Kao dječak iz Nanakana Sahib, Guru Nanak Dev, reformator, napisao je:

Tthhatthhai thhaadhh vartee tin antar har charnee jinh kaa chit laagaa ||
TTHHATTHA: Mir prožima srce onih čiji je um vezan za Gospodinove lotosove stopala. "SGGS || 433

Ostali akrostični stihovi s Tthatthaa autorima Gurbanija uključuju:

" Tthhatthaa manooaa thhaaheh naahee ||
TTHHATTHA: Neke osjećaje ne boli. "SGGS || 256 Peti Guru Arjun Dev

" Tthhatthhaa ehai vrata thhag neeraa ||
TTHHATTHA: Držite se na dalekoj udaljenosti od ove prividnosti. "SGGS 341 Bhagat Kabir

18 od 36

Gurmukhi abeceda Ddaddaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Pandžabi Akhar Ddaddaa Značaj u Sikhskom pismu Gurmukhi Script Ddaddaa. Fotografija [S Khalsa]

Ddaddaa je suglasnik Gurmukhi abecede.

DD - Vodič izgovora Gurmukhi Ddaddaa

Ddaddaa je suglasnik obilježja Gurmukhijevog pisma u Gurbani i identičan je s Punjabijevom abecedom.

Ddaddaa je predstavljena sa DD i izgovara se da-daaw, s naglaskom na drugom slogu. Jezik je zavijen natrag kako bi dodirnuo krov usta iza grebena desni. Zvuk je sličan dvostrukom DD-u u tati ili D-u žabu ili liječniku. Romanizirani pravopis Ddaddaa fonetski je i može se pojaviti jednostavno kao Dadda . Pravopisi se također mogu malo razlikovati u izvornom Gurmukhiju, kao i romanizirani i na engleskom prijevodu Gurbanija.

Značaj Daddaea u Sikhskom pismu

Nekoliko šabada iz Guru Granth Sahib prikazuje Ddaddaa u akrostičnom obliku pjesničkog stiha koji ima duhovno značenje.

Guru Nanak, prvi iz sikhskih gurua, počeo je pisati himne duhovnih zasluga još u dječaku:

" Ddaddai ddanph karhu kiaa praannee jo kichh hoaa su sabh chalnaa ||
DDADDA: Zašto izlažeš tako sjajne predstave, smrtniče? Što god postoji, svi će proći. "SGGS || 433

Ostali akrostični stihovi autora Gurbanija gdje Ddaddaa smatra:

" Ddaddaa ddaeraa ehu nehee jeh dderaa teh jaan ||
DDADDA: Ovo prebivalište nije vaše pravo prebivalište koje morate upoznati. "SGGS || 256 Peti guru Arjan Dev

" Ddaddaa ddar oupajae ddar jaaee ||
DDADDA: Kad se ostvari Božji strah, odlaze i drugi strahovi. "SGGS || 341 Bhagat Kabir

19 od 36

Gurmukhi abeceda Dhhadhhaa od Gurbanija ilustrirana izgovaranjem

Punjabi Akhar Dhhhaddhhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script DDhaddhaa. Fotografija [S Khalsa]

Ddhaddhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Dhh - Gurmukhi Dhhadhhaa Pronunciation Guide

Dhhadhhaa is a consonant of the Gurmukhi script featured in the hymns of Gurbani, and is identical to the Punjabi alphabet.

Dhhadhhaa has the sound of Dh and is pronounced as dha-dhaaw, with emphasis on the second syllable. The tongue is curled back to touch the roof of the mouth behind the gum ridge. There should be a puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhhadhhaa is phonetic and may also appear spelled as Ddhaddhaa or even variations of Dtadtaa . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhhadhhaa in Sikh Scripture

The acrostic form of poetry featuring Dhhadhhaa of the Gurmukhi alphabet appears in several of the Guru Granth Sahib hymns.

While still a child, First Guru Nanak stressed the spiritual signifigance of poetic composition when he wrote:

" Dhhadhhai dhhaa-eh ousaarai aapae jio tis bhaavai tivai karae ||
DHHADHHA: The Lord himself establishes and disestablishes, as it pleases Him so does He do." SGGS||432

Other such acrostic verses in Guru Granth Sahib include:

" Dhhadhhaa dhhoodhhat keh phirhu dhhoodhhan e-aa man maa-eh || ||
DHHADHHA: Where do you wander about to go searching? Search instead within your own mind." Fifth Guru Arjan Dev SGGS||256

" Dhhadhhaa dhhig dhhoodhheh kat aanaa ||
DHHADHHA: Why do you search for him elsewhere in every other direction? SGGS||341 Bhagat Kabir

20 od 36

Gurmukhi Alphabet Nhaanhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nhaanhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nhaanhaa. Fotografija [S Khalsa]

Nhaanhaa of the Gurmukhi alphabet.

Nh - Gurmukhi Nhaanhaa Pronunciation Guide

Nhaanhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nhaanhaa is represented by Nh or a double NN has the sound of N as in burn. Nhaanhaa is said with emphasis equally on both syllables as in Na-na, and is pronounced with the tongue curled back to touch the roof of the mouth so that when spoken there is a slight puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nhaanhaa is phonetic and may also appear spelled as Nanna . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Nhaanhaa in Sikh Scripture

An acrostic form of poetic verse written by First Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet expresses the spritual acheivement of conquering ego:

" Naanai ravat rehai ghatt antar har gun gaavai soee ||
NANNA: One whose inner being is filled with the Lord, sings His glorious praise." SGGS||433

Other acrostic verses featuring Nhaanhaa composed by various authors of Gurbani include:

" Naanaa ran tae seejhee-ai aatam jeetai koe ||
NANNA: One who conquers their own being, wins the battle of life." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Naanaa ran rootou nar nehee karai ||
NANNA: The warrior who fights on the battle-field should keep up and press on." SGGS||340 Bhagat Kabir

21 od 36

Gurmukhi Alphabet Tataa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Tataa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Tataa. Fotografija [S Khalsa]

Tataa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

T - Gurmukhi Tataa Pronunciation Guide

Tataa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Tataa represents the sound of T sounds and is said like ta-taw, with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth. No air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Tataa is phonetic and may also appear spelled as Tatta . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Tataa in Sikh Scripture

The scripture of Guru Granth Sahib includes an acrostic form of poetic verse of spritual signifigance written by First Guru Nanak as a young boy:

" Tatai taaroo bhavajal hoaa taa kaa ant na paa-i-aa ||

TATTA: So deep is the terrible world-ocean, its limits cannot be found." SGGS||433

Other acrostic verses of spirtual signifigance featuring Tataa written by the authors of Gurbabi include:

" Tataa taa sio preet kar gun nidh gobid ra-ae ||
TATTA: Enshrine love for that Treasure of Excellence who is the Universal Sovereign Lord." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Tataa atar tario-oo neh jaa-ee ||
TATTA: The treacherous world-ocean cannot be crossed over." SGGS||341 Bhagat Kabir

22 od 36

Gurmukhi Thathaa of Gurbani Alphabet Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Thathaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Thathaa. Fotografija [S Khalsa]

Thathaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

TH - Gurmukhi Thathaa Pronunciation Guide

Thathaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Thathaa represents the sound of TH as in teeth, is said like Tha-thaw with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed behind the upper teeth so that a puff of air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Thathaa is phonetic and may also appear spelled as Thattha . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Thathaa in Sikh Scripture

As a young boy Guru Nanak surpised his teachers when he wrote a form of acrostic poetry with profound spirtual signifigance:

" Thathai thaan thaanntar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa ||
THATHA: In all the places and interspaces is He, everything which exists is His doing." SGGS||433

Other signifigant acrostic verses using Thathaa composed by the authors of Guru Granth Sahib include:

" Thathaa thir ko-o-oo nehee kaa-e pasaarhu paav ||
THATHA: Nothing is permanent, why do you stretch out your feet?" SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Thathaa athaah thaah nehee paavaa ||
THATHA: He is Unfathomable, His depths cannot be explored." SGGS||342 Bhagat Kabir

23 od 36

Gurmukhi Alphabet Dadaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dadaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dadaa. Fotografija [S Khalsa]

Dadaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

D - Gurmukhi Dadaa Pronunciation Guide

Dadaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Dadaa is pronounced as da-daw, with emphasis on the second syllable. The D sound is made with the tongue pressed against the back of the upper teeth. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dadaa is phonetic and may also appear spelled as Dadda . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dadaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes poetic verse featuring akhar consonant Dadaa of Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

A spiritual acrostic by Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when the juvinile pupil responded to an assignment with:

" Dadai dos na dae-oo kisai dos karnmaa aapn-i-aa ||
DADDA: Do not blame anyone else, the fault is of your own doing." SGGS||433

Acrostic Gurbani verses by other authors include:

" Dadaa daataa ae-ek hai sabh ko daevanhaar ||
DADDA: The great giver is the One all bestowing Lord." SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Dadaa daekh ju binsanhaaraa ||
DADDA: Whatever can be seen is perishable." SGGS ||341 Bhagat Kabir

24 od 36

Gurmukhi Alphabet Dhadhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dhadhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dhadhaa. Fotografija [S Khalsa]

Dhadhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

DH - Gurmukhi Dhadhaa Pronunciation Guide

Dhadhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and identical to the Punjabi alphabet.

Dhadhaa represents an DH sound as in Dha-dhaw with emphasis on the second syllable and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth so that when spoken there is a puff of air felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhadhaa is phonetic and may also appear spelled as Dhadha . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhadhaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy. The lad amazed his teacher who teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Dhadhai dhaar kalaa jin chhoddee har cheejee jin rang kee-aa ||
DHADHA: The earth has been established and upheld by the Lord who has imparted His coloring to everything." SGGS||433

" Dhadhai dharam dharae dharmaa pur gunkaaree man dheeraa ||
DHADHA: Those who enshrine devotion dwell in the city of faith are the worthy ones whose minds are steadfast and stable.
Dhadhhai dhool parrai mukh mastak kanchan bha-ae manooraa ||
DHADHA: The dust of such saints' feet alighting upon one's face and forehead, transforms that one from iron to gold." SGGS||930

Other acrostic verses in Gurbani featuring Dhadhaa includesignifigant shabads composed by:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Dhadhaa dhoor puneet tere janoo-aa ||
DHADHA: The dust beneath the feet of the holy is sacred." SGGS||251

" Dhadhaa dhaavat tou mittai santsang ho-e baas ||
DHADHA: Wanderings cease when one attains an abode in the Saint's association." SGGS||257

Bhagat Kabir:

" Dhadhaa aradheh ouradh nibaeraa ||
DHADHA: Everything is resolved when one turns about and ascends from the lower realms of earth to the higher realms of heaven." Kabir SGGS||341

Third Guru Amar Das:

" Dhadhai dhaavat varaj rakh moorrae antar terai nidhaan pa-i-aa ||
DHADHA: Restrain your wanderings O fool, within you is found the treasure." SGGS||435

25 od 36

Gurmukhi Alphabet Nanaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nanaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nanaa. Fotografija [S Khalsa]

Nanaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

N - Gurmukhi Nanaa Pronunciation Guide

Nanaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nanaa represents an N sound as in na-naw with emphasis on the second syllable and is pronounced so that the tongue touches the back of the upper teeth. There should be no puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nanaa is phonetic and may also appear spelled as Nannaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations.

Significance of Nanaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet. His teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Nannai naah bhog nit bhogai naa ddeethhaa naa sanmhaliaa ||
NANNA: The Husband Lord enjoys ever the pleasures, but is neither seen nor understood." SGGS||433

Other acrostic style shabads featuring Nanaa by the authors of Guru Granth Sahib include:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Nannaa narak pareh tae naahee ||
NANNA: Into Narak (hell) they fall not." SGGS||257

" Sidhhan-ngaa-i-ai simareh naahee nannai naa tudh naam la-i-aa ||
Sidhan, Ngaayiyai: You remember Him not, NANNA: nor do you indulge in His name." SGGS||434

Bhagat Kabir:

" Nannaa nis din nirakhat jaaee ||
NANNA: The nights and days go by while I pass them looking for the Lord." Kabir SGGS||340

26 od 36

Gurmukhi Alphabet Papaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Papaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Papaa. Fotografija [S Khalsa]

Papaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

P - Gurmukhi Papaa Pronunciation Guide

Papaa is a consonant of the 3k akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Papaa is represented by P and pronounced as pa-paw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Pa. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips as Papaa is spoken. The Romanized spelling of Papaa is phonetic and may also appear spelled as Pappa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Papaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic poetic verses featuring Gurmukhi consonant Papaa in the shabads of Gurbani.

When writing verses Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors as a young boy with his spiritual insights:

" Papai paatisaahu parmaesar vaekhann ko parpanch kee-aa ||
PAPPA: The Supreme King and Transcendent Lord created the world and watches over it." SGGS||433

Other acrostic verses in Guru Granth Sahib by various authors of Gurbani include:

" Papaa parmit paar na paa-i-aa ||
PAPPA: He is beyond estimating, His limits cannot be discovered." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Papaa apar paar nehee paavaa ||
PAPPA: He is boundless his boundaries can never be known." SGGS||341 Bhagat Kabir

" Papai paar na pavehee moorrae parpanch toon palach rehiaa ||
PAPPA: You shall not swim across, O fool, as you are engrossed in worldly affairs." SGGS||435 Third Guru Amar Das

27 od 36

Gurmukhi Alphabet Phaphaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Phaphaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Phaphaa. Fotografija [S Khalsa]

Phaphaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Ph - Gurmukhi Phaphaa Pronunciation Guide

Phaphaa is a consonant of the 35 akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Phaphaa is represented by PH as in elephant and is pronounced as pha-phaw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Phaphaa is phonetic and may also appear spelled as Phapha and occasionally F is or Faffa is used, however PH is more correct as the sound is fully aspirated. Note the difference between saying fork and elephant or phosphorous while holding the hands to the lips. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. A distinct puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Phaphaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Phaphaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

As a child, Guru Nanak, the first Sikh guru, astonished his instructors when he presented them with an alphabetical spiritual acrostic:

" Phaphai phaahee sabh jag phaasaa jam kai sangal bandh la-i-aa ||
PHAPHA: The whole world is entangled in the noose of Death, and bound by its chains." SGGS||433

Acrostic verses by other authors of Gurbani featuring Phaphaa include:

" Phaphaa phirat phirat too aa-i-aa ||
PHAPHA: After wandering and wandering, at long last you have come." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Phaphaa bin phooleh phal ho-ee ||
PHAPHA: Without flowering, the fruit is produced." SGGS||340 Bhagat Kabir

28 od 36

Gurmukhi Alphabet Babaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Babaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Babaa. Fotografija [S Khalsa]

Babaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

B - Gurmukhi Babaa Pronunciation Guide

Babaa is a consonant of the Gurmukhi 35 akhar and is the same as the Punjabi alphabet.

Babaa is represented by B and pronounced as ba-baw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Ba. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of is phonetic and may also appear spelled as Babba . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Babaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes a form of poetic verse appearing the Guru Granth Sahib that features the Babaa character of the Gurmukhi alphabet.

Guru Nanak, the first Sikh guru, greatly impressed his tutpor when as a young boy he composed a spiritual acrostic:

" Babai baajee khaelan laagaa chouparr keetae chaar jugaa ||
Babba: He began to play the game, using as His dice-cloth, the four ages." SGGS||433

Various authors also composed acrostic verses of Gurbani featuring Babaa including:

" Babaa breham jaanat tae brehmaa ||
BABBA: One who divines (intuitively comes to know) the Supreme Divine is known as a Brahmin." SGGS||258 Fifth Guru Arjun Dev

" Babaa bindeh bind milaavaa ||
BABBA: The drip and drop blend together." SGGS||340 Bhagat Kabir

" Babai boojheh naahee moorrae bharam bhulae teraa janam ga-i-aa ||
BABBA: You understand not O fool, deluded by doubt your life wastes away." SGGS||434 Third Guru Amar Das

29 od 36

Gurmukhi Alphabet Bhabhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Bhabhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Bhabhaa. Fotografija [S Khalsa]

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

BH- Gurmukhi Bhabhaa Pronunciation Guide

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 Akhar and is the same as that of the Punjabi alphabet.

Bhabhaa is pronounced as bha-bhaw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. The Romanized spelling of Bhabhaa is phonetic and may also appear spelled as Bhabha . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani. For Romanized transliteration purposes in Gurbani scripture, Bhabhaa is most often represented by BH but sometimes is written as P for non scriptural purposes when writing Romanized Punjabi, because as in the English way of saying P, a distinct puff of air should be felt when the hand is held in front of the lips. For example the Punjabi word word for sister might be spelled Bhainji or Penji in Roman letters.

Significance of Bhabhaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Bhabhaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when as a young boy given a homework assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Bhabhai bhaaleh se phal paaveh gur parsaadee jinh ko bho pa-i-aa ||
BHABHA: Those who seek are fruitful by the Enlightener's grace, and they become God-fearing." SGGS||434

Other signifigant acrostic shabads by various authors of Guru Granth Sahib include:

" Bhabhaa bharam mittaavhu apanaa ||
BHABHA: Cast off your doubt." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Bhabhaa bhaedeh bhaed milaavaa ||
BHABHA: Dispelling doubt divine union is achieved." SGGS||342 Bhagat Kabir

" Bhabhai bhavjal ddubohu moorrae maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa ||
BHABHA: You have drowned in the terrible world-ocean, O fool, while engrossed in Maya's illusory wealth." SGGS||435 Third Guru Amar Das

30 od 36

Gurmukhi Script Mamaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Mamaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Mamaa. Fotografija [S Khalsa]

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

M - Gurmukhi Mamaa Pronunciation Guide

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar of Gurbani and is the same as its Punjabi alphabet counterpart.

Mamaa is represented by M and is pronounced as Ma-maw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Mamaa is phonetic and may also appear spelled as Mamma . The lips must first be pressed together and then open to make the sound. No puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Mamaa in Sikh Scripture

Scripture of the Guru Granth Sahib includes poetic verses featuring Mamaa of the Gurmukhi alphabet. Teachers were wonderstruck when their student Guru Nanak, the first Sikh guru, presented them with a spiritual acrostic:

" Manmai mohu maran madhu-soodhan maran bha-i-aa tab chaetaviaa ||
Mamma: Attached to worldly love, only upon death does the mortal think of the Destroyer of Demon then dying God's (Immortal) Nectar is remembered." SGGS||434

Other verses featuring Mamaa in Gurbani include acrostic selections by authors:

Fifth Guru Arjun Dev:

" Mamaa maaganehaar i-aanaa ||
MAMMA: The poser is clueless." Guru Arjun Dev SGGS||258

" Mamaa jaahoo maram pachhaanaa ||
MAMMA: One having perception of divine mysteries." SGGS||259

Bhagat Kabir:

" Mamaa mool gehiaa man maanai ||
MAMMA: When its origin is adhered to the soul is satiated." SGGS||342

" Mamaa man sio kaaj hai man saadhae sidh ho-e ||
MAMMA: The mind is busily pre-occupied, the mind when disciplined attains perfection." Kabir SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Manmai mat hir la-ee teree moorrae houmai vaddaa rog pa-i-aa ||
MAMMA: Your intellect has been plundered, O fool, pride has greatly afflicted you." SGGS||435

31 od 36

Gurmukhi Alphabet Yayaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Yayaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Yayaa. Fotografija [S Khalsa]

Yayaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Y - Gurmukhi Yayaa Pronunciation Guide

Yayaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Yayaa is represented by Y and is pronounced as ya-yaw with the emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Yayaa is phonetic and may also appear spelled as Yayya . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Yayaa in Sikh Scripture

Guru Nanak the first Sikh guru Sikh composed acrostic hymns featuring Yayaa as a young student:

" Yayai janam na hovee kad hee je kar sach pachhaannai ||
YAYYA: Birth is not taken again by one who realizes the True Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed similar style alphabetical acrostic shabads:

" Yayaa jaaro duramat do-oo ||
YAYYA: Burn away the egoistic toughts of double-mindedness.
Tiseh tiaag sukh sehajae so-oo ||
Relinquish them and sleep peacefully in equipoise.
Yayaa jaa-e parhu sant sarnaa ||
YAYYA: Go seek refuge of the Saints.
Jeh aasar e-aa bhavjal taranaa ||
With their help, the terrible world-ocean is crossed over.
" Yayaa janam na aavai so-oo ||
YAYYA: Birth is not taken again.
Ek naam lae maneh paro-oo ||
When the One name is taken with in the heart.
Yayaa janam na haaree-ai gur poorae kee ttaek ||
YAYYA: This lifetime shall not be wasted, if one has support of the Pure Enlightener.
Naanak teh sukh paa-i-aa jaa kai hee-a-rai ek ||14||
O Nanak, One finds peace with one's heart heart on attaining the One Lord." ||14|| Guru Arjun Dev SGGS||253

" Yayaa jatan karat bahu bidhee-aa ||
YAYYA: People make efforts of may kinds.
Ek naam bin keh lo sidhee-aa ||
Without the One Name, how far can anyone succeed?" SGGS||259

Bhagat Kabir a 15th century saint composed hymns in the acrostic style as well:

" Yayaa jo jaaneh tou duramat han kar bas kaa-i-aa gaa-o ||
YAYYA: If you comprehend anything, then destroy your double-mindedness and subdue the body-village." SGGS||342

32 od 36

Gurmukhi Alphabet Raaraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Raaraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Raaraa. Fotografija [S Khalsa]

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

R - Gurmukhi Raaraa Pronunciation Guide

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar and identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Raaraa is a symbol for R and is pronounced with the tongue forward, is rolled and sounds like are-rrr. Raaraa is phonetic and may also appear spelled as Rarra . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Raaraa in Sikh Scripture

Sikh scripture of the Guru Granth Sahib includes the acrostic form of poetic verse featuring Raaraa of the Gurmukhi alphabet.

First Guru Nanak Dev, astonished his instructors when as a young boy given an assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Raarai rav rehiaa sabh antar jaetae kee-ae jantaa ||
RARRA: The Lord is contained among all beings He created." SGGS||434

Other authors of Guru Granth Sahib also composed signifigant alphabetical shabads in the acrostic style including:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Raaraa rangahu iaa man apanaa ||
RARRA: Dye this thy heart with Love of the Lord." SGGS||252

" Raaraa raen hot sabh jaa kee ||
RARRA:Be the dust beneath the feet of all." SGGS||259

15th Century Saint Bhagat Kabir:

" Raaraa ras niras kar jaaniaa ||
RARRA: Worldly tastes I have found to be tasteless." SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Raarai raam chit kar moorrae hiradhai jinh kai rav rehiaa ||
RARRA: Remember the Lord and abide with those in whose heart he is ever present. SGGS||435

33 od 36

Gurmukhi Alphabet Lalaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Lalaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Lalaa. Fotografija [S Khalsa]

Lalaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

L - Gurmukhi Lalla Pronunciation Guide

Lalaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Lalaa has the sound of L and is pronounced with the emphasis on the second syllable like sa-saw. The Romanized spelling of Lalaa is phonetic and may also appear spelled as Lalla, or Lallaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Lalaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes an acrostic form of alphabetical poetic hymns featuring the Gurmukhi consonant Lalaa .

The teacher expressed astonishment when as a young school boy First Guru Nanak Dev wrote:

" Lalai laa-e dhandhhai jin chhoddee meethhaa maa-i-aa mohu kee-aa ||
LALLA: He who assigned the created beings to their tasks, has made such illusory involvement seem sweet to them." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed alpabetical shabads featuring Lalaa including:

" Lalaa lapatt bikhai ras raatae ||
LALLA: Entangled, they are tainted by their taste for corrupt pleasures." SGGS||252

" Lalaa taa kai lavai na ko-oo ||
LALLA: Equal to Him, there is none." SGGS||252

" Lalaa laavo aoukhadh jaahoo ||
LALLA: Apply the medicine of God's name." SGGS||259

Bhagat Kabir also wrote featuring Lalaa in the acrostic style:

" Lalaa aisae liv man laavai ||
LALLA: Embrace devotional love and to your heart apply it" SGGS||342

34 od 36

Gurmukhi Alphabet Vaavaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Vaavaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Vavaa. Fotografija [S Khalsa]

Vaavaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

V - Gurmukhi Vaavaa Pronunciation Guide

Vaavaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Vavaa may be represented by or V or W and is pronounced with the upper teeth touching the bottom lip with emphasis equally on both syllables so that it produces a sound between the English vaw-vaw and waw-waw. The Romanized spelling of Vaavaa is phonetic and may also appear spelled as Vava or Waawaa etc.. Care should be taken to produce the sound blending V or W which may sometimes be misrepresented or misprounounced by B such as commonly substituting the spelling of Baisakhi for Vaisakhi, though it is seldom, if ever, spelled Waisakhi . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of scripture of Gurbani. Words are to be pronounced as written in scripture, which is why it is important to learn to recognize Gurmukhi script. For example the following words have several ways of being spelled:

Bikram and Vikram are both common, though probably not Wikram .

Gobind is most common, but may also be spelled as Govind and even Gowind .

Significance of Vaavaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes several acrostic form of poetic verse featruing Vavaa written by various authors of Guru Granth Sahib:

First Guru Nanak Dev impressed his tutors with his spiritual outlook and insights when as a student he wrote:

" Vavai vaasudae-ou parmaesar vaekhann ko jin vaes kee-aa ||
WAWWA: The all-pervading Transcendent Master oversees the world having created the form it wears." Fiorst Guru Nanak Dev SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev framed spiritual lessons within his acrostic style shabad:

" Vavaa vair na karee-ai kaahoo ||
WAWWA: Harbor not hatred against anyone." Guru Arjun Dev SGGS||259

15th century saint and poet Bhagat Kabir wrote an alphabetical compostion featuring Vavaa:

" Vavaa baar baar bisan samhaar ||
WAWWA: Again and again, dwell upon the abode of the Lord Master." SGGS||342

Third Guru Amar Das also favored the acrostic style of alphabetical composition:

" Vavai vaaree aa-ee-aa moorrae vaasudae-o tudh veesar-i-aa ||
WAWWA: Your turn has come, O fool, but you have forgotten the Luminous Lord. SGGS||435

35 od 36

Gurmukhi Alphabet Rrarraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Rrarraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Rharhaa. Photo © [S Khalsa]

Rrarraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet

RR - Gurmukhi Rrarraa Pronunciation Guide

Rrarraa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script featured in Gurbani and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Rraarraa is pronounced with the tongue curled back to touch just behind the ridge at the roof of the mouth and sounds like ra. The Romanized spelling of Rraarraa is phonetic and may also appear spelled as Rhaarhaa . Other phonetic spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani depending on gramatical usage.

Significance of Rrarraa in Sikh Scripture

Several authors of Gurbani composed shabads in the acrostic style which feature the Gurmukhi consonant Rrarraa in Guru Granth Sahib scripture:

First Guru Nanak Dev showed his spiritual depth of character as a young student when we wrote:

" Rraarrai raarr kareh kiaa praanee tiseh dhiaavhu je amar hoaa ||
RRARRA: Why quarrel O mortal? Meditate on the imperishable Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev used various grammatical forms of Rrarraa in his acrostic shabad:

" Rraarraa rraar mittai sang sadhoo ||
RRARRA: Conflict is eliminated when associating with true the pious.
Karam dharam tat naam araadhoo ||
The essence of religious rites and creeds is meditation done in adoration of the Lord's Name.
Roorho jih basiou ridh maahee ||
In the heart of whom the Beauteous Lord abides,
Ouaa kee rraarr mittat binsaahee ||
Strife is erased, eliminated.
Rraarr karat saakat gaavaaraa ||
The opinionated argue foolishly in faithless disputes.
Jaeh heeai ahnbudh bikaaraa ||
Whose heart is filled with prideful intellect in ignorance bickers.
Rraarraa gurmukh rraarr mittaaee ||
RRARRA: Dispute is settled by the enlightened mouth which ceases to quarrel.
Nimakh maahe naanak samjhaaee ||47||
In an instant the Exalted instructor, O Nanak, is understood." SGGS||260

36 od 36

Gurmukhi Alphabet Ik Onkar of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Ik Onkar Significance in Sikh Scripture Ik OanKar. Photo © [S Khalsa]

Ik Onkar is a combination character of the Gurmukhi Script.

Gurmukhi Pronunciation Guide to Ik Onkar

Ik Onkar is a combination character featuring the Gurmukhi numeral 1 and is symbolic of One Creator and Creation, in the verse Mool Mantar which appears at the very beginning of Gurbani, and throughout Sikh Scripture.

Ik Onkar is a phonetic spelling and may also be spelled Ik Oankar or Ek Onakaar . Broken into parts both word and symbol are correctly pronounced with stress on the vowels Ik-O-An-Kar:

Ik has a short i sound as in lick.

O has a long o sound as in oat.

An has short a sound like the u in un.

Kaar has a long aa sound as in car.

Significance of IK Onkar in Sikh Scripture

The character Ik Onkar, and the word Onkar, both signify in the scripture of Guru Granth Sahib and are featured together in the acrostic verses of poet Bhagat Kabir:

" Ik Onkar satnaam kartaa purkh gurprasaad ||
One creator at one with creation, a truly identifiable creative personalty, realized by the Enlightener's grace." SGGS||340

" Oankaar aad mai jaanaa ||
I know only the One Creative Original Being.
Likh ar maettai taa-eh na maanaa ||
What is written is also erased, I believe not in the perishable.
Oankaar lakhai jo koee ||
Creator and creation, behold them (as One).
So-ee lakh maettanaa na hoee ||6||
One seeing (and understanding) this, perishes not." ||6|| SGGS||340

10 ne baš dobrih razloga za poganstvo

10 ne baš dobrih razloga za poganstvo

Marie Laveau, tajanstvena Voodoo kraljica New Orleansa

Marie Laveau, tajanstvena Voodoo kraljica New Orleansa

Što je Atman u hinduizmu?

Što je Atman u hinduizmu?