https://religiousopinions.com
Slider Image

Anđeli na drvetu kabale

Drvo života u mističnom židovstvu, nazvano Kabala (ponekad se piše "Qabala"), ilustrira kako Bog Stvoritelj izražava svoju kreativnu energiju u svemiru, preko anđela i preko ljudskih bića. Svaka grana stabla (nazvana "sefirot") simbolizira određenu vrstu stvaralačke sile koju nadzire različiti Arhanđeo. Usredotočivanjem na različite energije, jedna za drugom, ljudi mogu razviti bliže duhovno sjedinjenje s Bogom, kažu vjernici.

Kruna

Kether (kruna) sadrži arhanđela Metatrona. Kao anđeo života, Metatron se nalazi na vrhu stabla, usmjeravajući Božju živu energiju u svemir koji je Bog stvorio. Metatron povezuje ljudska bića koja žive na zemlji s božanskom energijom Boga i pomaže ljudima da tu svetu energiju ugrade u svoj život. Metatron donosi i duhovnu ravnotežu na sve različite, ali međusobno povezane dijelove Božjeg stvaranja i pomaže ljudima da postignu duhovno prosvjetljenje.

Mudrost

Chokmah (mudrost) sadrži arkanđela Raziela. Kao anđeo misterija, Raziel ljudima otkriva božanske misterije koje im pomažu da postanu mudriji. Pokazujući ljudima kako na praktičan način uključiti svoje znanje u svoj život, putem Razielovih uputa. Raziel pomaže ljudima da ostvare svoj puni potencijal, u skladu s Božjim dobrim ciljevima za njihov život.

Razumijevanje

Binah (razumijevanje) ima arhanđela Tzaphkiela. Kao anđeo suosjećajnog razumijevanja, Tzaphkiel vodi anđele koji ljudima šalju duhovnu energiju razumijevanja. Tzaphkiel pomaže ljudima naučiti više o Bogu, šalje im uvid u sebe kao Božju voljenu djecu i vodi ih da donose odluke u svakodnevnom životu koje odražavaju taj osnovni identitet.

Milost

Chesed (milost) ima arkanđela Zadkiela. Kao anđeo milosrđa, Zadkiel i anđeli koje on nadzire šalju energiju Božjeg milosrđa u svemir. To uključuje nadahnuće ljudi da budu ljubazni prema drugima jer je Bog ljubazan prema njima. To također uključuje davanje ljudi miru kada mole, tako da mogu biti sigurni da će Bog odgovoriti na njihove molitve prema onome što je uistinu najbolje.

snaga

Geburah (snaga) ima Arhanđela Chamuela. Kao anđeo mirnih odnosa, Chamuel vrši čvrstu ljubav kako bi ojačao odnose kako bi ljudi mogli doživjeti mir - u sebi, jedni s drugima i s Bogom. Chamuel i anđeli koje on nadgleda testiraju vjerovanja i motivacije ljudi. U procesu ih pročišćavaju kako bi pomogli ljudima da razviju jače veze s Bogom.

Ljepota

Tiphareth (ljepota) sadrži Arkanđele Mihaela i Rafaela (rade zajedno). Ovaj anđeoski tim pridružuje se izuzetno snažnim silama: Michael je Božji gornji anđeo, a Rafael je vodeći anđeo ozdravljenja. Dok izražavaju božansku energiju ljepote, pomažu ljudima da dođu do više razine svijesti.

Vječnost

Netzach (vječnost) ima arkanđela Haniela. Kao anđeo radosti, Haniel izražava Božju vječnu energiju pomažući ljudima da se oslanjaju na Boga (koji je vječno pouzdan), a ne na njihove promjenjive emocije, i prosvjetljujući ljude uvidima koji im mogu donijeti radost u bilo kojim okolnostima.

Slava

Hod (slava) uključuju arkanđele Mihael i Rafael (rade zajedno). Kao što partneri izražavaju božansku energiju ljepote, Michael i Raphael udružuju snage kako bi iskazali Božju slavu, jer ta je slava lijepa. Zajedno, ovi veliki arkanđeli bore se protiv grijeha kako bi bili sigurni da sjaj Božjeg savršenog dizajna za stvaranje pobjeđuje nad grijehom koji pokušava pokvariti taj slavni dizajn. Mihael i Rafael također pomažu ljudima da otkriju i ispune Božju slavnu volju za svoj život.

Zaklada

Yesod (temelj) ima arkanđela Gabrijela. Kao anđeo otkrivenja, Gabrijel je glavni komunikator, tako je i Bog odredio Gabrijela da bude zadužen za temelje stabla. U toj ulozi, Gabriel povezuje ljude s Bogom kroz poruke vjere i pomaže ljudima da se oslanjaju na svoju vjeru u Boga kako bi napravili prijelaze u životu.

Kraljevstvo

Malkuth (kraljevstvo) sadrži arhanđela Sandalphona. Kao anđeo glazbe i molitve, Sandalphon šalje poruke naprijed i natrag između Boga i ljudi u Božjem kraljevstvu. Napori Sandalphona osmišljeni su kako bi božanska energija nesmetano tekla, njegujući sve dijelove Božjeg kraljevstva.

Što je Kainov znak?

Što je Kainov znak?

Što je svetost Božja?

Što je svetost Božja?

Što Biblija kaže o postu na korizmi?

Što Biblija kaže o postu na korizmi?