https://religiousopinions.com
Slider Image

Katoličko jutro nudeći molitvu

Katolici imaju mnoge prakse i molitve koje treba slijediti - Jutarnja je ponuda jedna.

Što nudi jutro?

Jutarnja ponuda prvo je ono što se napravi ujutro nakon buđenja. Kratka je molitva koja započinje dan prepoznavanjem Božje prisutnosti i prinošenjem Boga cjelovitosti dana, bilo da je to dobar ili loš dan.

Osim što će cijeli dan posvetiti Bogu, Jutarnja ponuda se također zahvaljuje Njemu za sve što je učinio, obećava da će se iskupiti za njihove grijehe i nudi patnju dana za olakšanje Svetih Duša u Čistilištu (posebno putem oproštaja),

Jutarnja molitva

Jutarnja ponuda nudi mnogo varijacija. Slijedi tradicionalni oblik koji svi katolici pokušavaju napraviti. Mnogi pamte ovu molitvu ili neki njezin oblik i izgovaraju je odmah nakon buđenja.

Ponujem ti sve svoje molitve, djela i patnje u sjedinjenju sa Presvetim Srcem Isusovim, za nakane za koje se moli i prinosi se u svetoj misnoj žrtvi, u zahvaljivanju za tvoje milosti, u naknadi za moje uvrede, i poniznom molitvom za moju vremensku i vječnu dobrobit, za želje naše svete Majke Crkve, za obraćenje grešnika i za pomoć siromašnim dušama u čistilištu.
Imam namjeru da zadobim sve oproštaje u vezi s molitvama koje ću izgovoriti i dobrim djelima koja ću obaviti ovaj dan. Riješim se da zadobijem sve oproštenja koja mogu u korist duša u čistilištu.
[Neobavezno]: Oče naš, Zdravo Marijo, vjera apostola, slava budi
Omiljena hindska imena beba za djevojčice

Omiljena hindska imena beba za djevojčice

Najbolje kršćanske radio stanice za tinejdžere

Najbolje kršćanske radio stanice za tinejdžere

Zanati za imbolčku subotu

Zanati za imbolčku subotu