https://religiousopinions.com
Slider Image

Mojsije u Bibliji, Davatelj zakona

Mojsije je dominantna figura Starog zavjeta. Bog je izabrao Mojsija da vodi hebrejski narod iz ropstva u Egiptu i posreduje njegov savez s njima. Mojsije je predao Deset zapovijedi, a zatim dovršio svoju misiju dovodeći Izraelce na rub obećane zemlje. Iako je Mojsije bio nedovoljan za te monumentalne zadatke, Bog je snažno djelovao kroz njega, podržavajući Mojsija u svakom koraku.

Pitanje za razmišljanje

Mojsije je netko koga većina nas može povezati s a vrlo ljudskim junakom. Bio je svjestan svojih nedostataka kao osobe. Kad je Bog pozvao Mojsija, rekao je: Gord, I m nije adekvatan. I Gospod je odgovorio: Ne, ali ja sam. Unatoč svojim nedostacima, Mojsije se povjerio Bogu, Njegova žestoka predanost pozivu, ovisnost o molitvi i njegova potpuna vjera u Boga postavili su obrazac za duhovne vođe. Da li vas Bog poziva da iskoračite izvan svojih ljudskih sposobnosti? Neka život Mojsija bude tvoj primjer.

Ime Mojsije znači izvučeno iz vode, što se odnosi na događaje oko Mojsijevog rođenja, koji su bili stavljeni u koš na rijeci Nil, a zatim ih je izvukla faraona kći.

Mojsijeva ostvarenja

Mojsije je pomogao da se hebrejski narod oslobodi ropstva u Egiptu, najmoćnije nacije svijeta u to vrijeme.

Vodio je ovu ogromnu masu nepristojnih izbjeglica kroz pustinju, održavao red i doveo ih do granice njihovog budućeg doma u Kanaanu.

Mojsije je primio Deset zapovijedi od Boga i predao ih ljudima.

Pod božanskom inspiracijom napisao je prvih pet knjiga Biblije ili Petoknjižja: Postanak, Izlazak, Levit, Brojevi i Ponovljeni zakon.

prednosti

Mojsije je poslušao Božje naredbe usprkos osobnoj opasnosti i prevladavajućim kvotama. Bog je kroz njega učinio ogromna čuda.

Mojsije je imao veliku vjeru u Boga, čak i kad to nitko drugi nije učinio. Bio je u tako prisnim odnosima s Bogom da je Bog redovito razgovarao s njim.

nedostaci

Mojsije nije poslušao Boga u Meribahu i dva je puta udario u stijenu svojim štapom kad mu je Bog rekao da samo govori s njim da proizvede vodu. Budući da Mojsije nije vjerovao Bogu u toj instanci, nije mu bilo dopušteno ući u Obećanu zemlju.

Zivotne lekcije

Bog daje snagu kad nas traži da činimo stvari koje se čine nemogućim. Čak i u svakodnevnom životu srce predano Bogu može biti neodoljivo sredstvo.

Ponekad moramo delegirati. Kad je Mojsije poslušao savjet svog svekrva i neke odgovornosti prenio na druge, stvari su funkcionirale mnogo bolje.

Ne trebate biti duhovni div poput Mojsija da biste imali prisan odnos s Bogom. Kroz prebivanje Duha Svetoga, svaki vjernik ima osobnu vezu s Bogom Ocem.

Koliko god se trudili, ne možemo savršeno držati zakon. Zakon nam pokazuje koliko smo grešni, ali Božji plan spasenja bio je poslati svoga Sina Isusa Krista da nas spasi od naših grijeha. Deset zapovijedi vodič su za pravilno življenje, ali nas zakon ne može spasiti.

rodni grad

Mojsije je rođen od hebrejskih robova u Egiptu, možda u zemlji Goshen.

Upućivanja na Mojsija u Bibliji

Izlazak, Levit, Brojevi, Ponovljeni zakon, Jošua, Suci, 1 Samuel, 1 Kraljevi, 2 Kraljevi, 1 Kronika, Ezra, Nehemija, Psalmi, Izaija, Jeremija, Daniel, Mika, Malahija, Matej 8: 4, 17: 3-4, 19: 7-8, 22:24, 23: 2; Marko 1:44, 7:10, 9: 4-5, 10: 3-5, 12:19, 12:26; Luka 2:22, 5:14, 9: 30-33, 16: 29-31, 20:28, 20:37, 24:27, 24:44; Ivan 1:17, 1:45, 3:14, 5: 45-46, 6:32, 7: 19-23; 8: 5, 9: 28-29; Djela 3:22, 6: 11-14, 7: 20-44, 13:39, 15: 1-5, 21, 21:21, 26:22, 28:23: Rimljanima 5:14, 9:15, 10: 5, 19; 1. Korinćanima 9: 9, 10: 2; 2. Korinćanima 3: 7-13, 15; 2. Timoteju 3: 8; Hebrejima 3: 2-5, 16, 7:14, 8: 5, 9:19, 10:28, 11: 23-29; Juda 1: 9; Otkrivenje 15: 3.

Okupacija

Egipatski princ, pastir, pastir, prorok, zakonodavac, posrednik saveza, nacionalni vođa.

Obiteljsko stablo

Otac: Amram
Majka: Jochebed
Brat: Aaron
Sestra: Mirjam
Supruga: Zipporah
Sinovi: Gershom, Eliezer

Ključni stihovi

Izlazak 3:10
Dakle, sada idi, šaljem te k faraonu da moj narod Izraelce izvuče iz Egipta. (NIV)

Izlazak 3:14
Bog je rekao Mojsiju: ​​"Ja sam TKO JESAM. Ovo je ono što vi trebate reći Izraelcima:" Ja sam vas poslao k vama. " (NIV)

Ponovljeni zakon 6: 4-6
Slušaj, Izraelce: Jahve, Bog naš, Gospod je jedan. Ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom. Te zapovijedi koje vam danas dajem trebaju biti u vašim srcima. (NIV)

Ponovljeni zakon 34: 5-8
A Mojsije, Jahvin sluga, umro je ondje u Moabu, kao što je Jahve rekao. Pokopali su ga u Moabu, u dolini nasuprot Beth Peoru, ali do danas nitko ne zna gdje mu je grob. Mojsu je bilo sto dvadeset godina kad je umro, ali oči mu nisu bile slabe niti je nestala snaga. Izraelci su trideset dana žalovali za Mojsijem u moapskim ravnicama, sve dok nije prošlo vrijeme plača i tuge. (NIV)

Top 6 uvodnih knjiga o islamu

Top 6 uvodnih knjiga o islamu

Imbolcovi obredi i ceremonije

Imbolcovi obredi i ceremonije

Uvod u knjigu Habakuka

Uvod u knjigu Habakuka